Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

ANBI: Stiftsgemeente (Weerselo):

DOWNLOAD:

ANBI:Diaconie Protestantse Stiftsgemeente:

DOWNLOAD: