EVEN VOORSTELLEN:

Locatie

De Protestantse Stiftsgemeente omvat de dorpen Weerselo, Deurningen, Rossum, Saasveld en enkele buurtschappen. In 2001 ging de burgerlijke gemeente Weerselo met Denekamp en Ootmarsum op in de gemeente Dinkelland. Deze ligt in Noord-Oost Twente, een overwegend rooms-katholieke streek.

Wie wij zijn

Als gemeenschap rond de Stiftskerk proberen wij te leven vanuit het christelijk geloof, in voortdurende dialoog met de tijd waarin wij leven.Wij willen de bijbel zo verwoorden, dat deze ruimte biedt aan mensen die zoeken naar hun eigen relatie met God. De Stiftsgemeenschap ziet zichzelf als een open, oecumenisch ingestelde gemeente in het midden van de kerk.  Sinds 1 mei 2004 maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), daarvoor van de Nederlandse Hervormde Kerk.
De zondagse eredienst is het centrum van de gemeente. Aan de wekelijkse eredienst wordt veel zorg besteed. Wij maken gebruik van het nieuwe Liedboek dat juni 2013 uitkwam. – De gemeente kent een leerhuisprogramma: gespreksgroepen, thema-avonden, een filmprogramma en het doorlopende aanbod tot catechese.  – Dienen vinden wij terug in het bezoekwerk, ouderenmiddagen, en het werk van de diaconie en de ZWO, dat staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking

Organisatie
De Stiftsgemeente is een zelfstandige gemeente met een eigen kerkenraad, gekozen door de leden, een eigen predikant (50%), een koster, een cantor-organist en diverse commissies. We zullen deze op deze website  aan u voorstellen. De Stiftsgemeente heeft een groot deel van het Stift in eigendom; dit omvat onder andere de Stiftskerk, de Stiftsschool, de Stiftsschuur, de Stiftsgebouwen en de pastorie. Zie voor een volledig overzicht onder Erfgoed

Leden

Wij kennen verschillende soorten leden: belijdende leden, doopleden, gastleden, meegeregistreerden en mensen die soms komen en er ook bij horen. Iedereen die mee wil doen is welkom. Het totaal aantal geregistreerden bedraagt rond de 300 personen (2014). En staat op dit moment op ongeveer 200 personen (2016). Binnen het totaal aan geregistreerden is de groep boven de zestig jaar oververtegenwoordigd, anderzijds is er ook een groep jonge ouders met kinderen actief. Het gemiddeld aantal bezoekers van een zondagse dienst is circa 45 mensen, ’s winters wat minder, zomers wat meer, mede dankzij het bezoek van gasten, vakantiegangers uit de omgeving.