Stichting Vrienden van Het Stift

De Stichting Vrienden van Het Stift is opgericht in 1968 en heeft als doelstelling het in standhouden van het monumentale Stift. Zowel middels financiële ondersteuning als met advisering met betrekking tot restauraties, landschapsinrichting en beheer.

De financiële bijdragen van de Stichting komen uit eigen middelen, zoals huuropbrengsten van onroerend goed, zoals bijv. van de eeuwenoude Vicarie, maar ook uit donaties, schenkingen en legaten.

Indien u óók vind dat deze monumentale parel van Twente als cultuur-historisch erfgoed voor ons nageslacht moeten blijven bestaan, steun ons dan via ons bankrekeningnummer NL58 RABO 0156 8184 26.

De Stichting heeft een culturele ANBI status.  Mocht u een meerjarige bijdrage overwegen dan zullen wij voor u graag de daarvoor benodigde papieren in orde maken.

Laten we samen Het Stift bewaren.

Stichting Vrienden van Het Stift

p/a Vengraven 5,  7595 BN Weerselo

Tel.:  06 53 31 36 97

KvK nummer:  41 02 86 96

RSIN nummer:  00 86 67 019