Stichting Het Stift heeft een Masterplan (het Stift 2030) opgesteld om het historische karakter, de toeristische functie en de belevingswaarde van Het Stift in Weerselo te behouden en versterken. Dit plan is mede mogelijk gemaakt door Leader, Provincie Overijssel en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Het Stift is een prachtig eeuwenoud beschermd dorpsgezicht met een centraal Benedictijnenklooster uit de 12de eeuw en een Stift uit de 14de eeuw, waar ongehuwde dames van adel woonden. Het omringende landschap is authentiek en bevat veel karakteristieke gebouwen. Draag bij aan het behouden van dit culturele erfgoed van Het Stift en donneer via onze site.

Visie Het Stift 2030

Klik hieronder om de visie van het Stift 2030 te bekijken.

Deelgebied 9 – Bos

Klik hieronder voor meer informatie.

Het Stift 2030

Fasen Het Stift 2030

Klik hieronder voor meer informatie.