Steun het Stift: word Noaber!

Stichting Het Stift heeft een Masterplan (het Stift 2030) opgesteld om het historische karakter, de toeristische functie en de belevingswaarde van Het Stift in Weerselo te behouden en versterken. Bijgedragen aan de  dit plan hebben de volgende partijen:  “leader”, “de provincie Overijssel” en het “Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling”

Het Stift is een prachtig eeuwenoud beschermd dorpsgezicht met een centraal Benedictijnenklooster uit de 12de eeuw en een Stift uit de 14de eeuw, waar ongehuwde dames van adel woonden. Het omringende landschap is authentiek en bevat veel karakteristieke gebouwen. Ontdek het culturele erfgoed van Het Stift en geniet van een wandeling en draag bij met een donatie deze unieke plek te borgen.

Hieronder kunt u een donatie doen van minimaal € 20,30 euro. Mocht u de behoefte voelen dit bedrag te verhogen dan kan dat. U ontvangt voor de donatie, indien gewenst, jaarlijks een factuur. Dankuwel voor uw steun!

    Aanvullende vragen:

    Voor eventuele vragen L.Bijen email: monumentendag@stiftsgemeente.nl

    Klik hieronder om de plannen voor Het Stift 2030 te bekijken.

    Het Stift 2030