Steun het Stift

Stichting Het Stift heeft een Masterplan (het Stift 2030) opgesteld om het historische karakter, de toeristische functie en de belevingswaarde van Het Stift in Weerselo te behouden en versterken. Bijgedragen aan de  dit plan hebben de volgende partijen:  “leader”, “de provincie Overijssel” en het “Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling”

Het Stift is een prachtig eeuwenoud beschermd dorpsgezicht met een centraal Benedictijnenklooster uit de 12de eeuw en een Stift uit de 14de eeuw, waar ongehuwde dames van adel woonden. Het omringende landschap is authentiek en bevat veel karakteristieke gebouwen. Ontdek het culturele erfgoed van Het Stift en geniet van een wandeling en draag bij met een donatie deze unieke plek te borgen.

Hieronder kunt u een donatie doen van minimaal € 20,30 euro. Waarbij u als bedrijf zich committeert aan de afspraak dit voor de komende 10 jaar te doen. Mocht u de behoefte voelen dit bedrag te verhogen dan kan dat. U ontvangt voor de donatie, indien gewenst, jaarlijks een factuur. Daarnaast nemen geven we  uw logo weer op onze website met een link naar uw website.

    Stuur mij ieder jaar een factuur.

    Voor eventuele vragen L.Bijen email: monumentendag@stiftsgemeente.nl

    Wilt u een particuliere donatie doen? Klik dan hier