Het Stift 2030

Op donderdag 14 september 2021 werd door de Hervormde Stichting het Stift in samenwerking met N+L landschapsarchitecten, het landschapsontwikkelingsplan Het Stift 2030 aan genodigden gepresenteerd.

De Hervormde Stichting is de kartrekker in deze ontwikkeling. Samen met alle bewoners en betrokkenen is er nagedacht over de doelen die in dit ontwikkelingsplan aandacht moeten krijgen. Hieruit zijn de toegankelijkheid, veiligheid, historie, flora-fauna en informatie / educatie als speerpunten genoemd. N+L Landschapsarchitecten uit Tubbergen hebben deze doelen in het totale plan verwerkt.

De Hervormde Stichting het Stift Weerselo heeft de kans gekregen om ‘Het Stift 2030’ te mogen ontwikkelen mede door de participatie van enkele bedrijven in Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO).  Ontwikkelingen in het buitengebied van Overijssel die niet passen binnen het bestemmingsplan – maar wel binnen de omgevingsvisie – krijgen sinds 2008 de ruimte met het KGO-beleid van de provincie. Als tegenprestatie moeten deze ondernemers investeren in de kwaliteit van de groene omgeving.

De Saasveldse bedrijven Hesselink trucks en loon- en grondverzetbedrijf Franken Volmerink en de Deurningse timmerfabriek Lanko zijn bereid gevonden deze KGO gelden in het Stift Weerselo te investeren.

Partijen zoals de Gemeente Dinkelland, Provincie Overijssel, diverse fondsen en aangevuld met de Europese subsidie LEADER maken het tevens mogelijk dit ambitieuze landschapsontwikkelingsplan te realiseren.

LEADER ondersteunt initiatieven en ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties uit het gebied die bijdragen aan een vitaal Noordoost Twente. De Lokale Actie Groep (LAG) signaleert kansen voor geschikte projecten en stimuleert de ontwikkeling ervan. De LAG bestaat uit mensen uit het gebied en wordt ondersteund door de LEADER-coördinator. Vanwege het vertrek van één van de leden zijn zij op zoek naar een nieuw lid.

Na de presentatie in de Stiftskerk wordt het plan Stift 2030 in de Stiftswijzer tentoongesteld. Hier is voor de bezoeker te ontdekken waar de Hervormde Stichting het Stift samen met gemeente Dinkelland en de bewoners van het Stift de komende tijd aan gaat werken.

Verbetering van parkeergelegenheid, (nieuwe) wandelpaden en verlichting zorgen dat de bezoeker zich makkelijk naar en over het Stift kan verplaatsen. De beleving in flora en fauna hoopt de stichting in samenwerking met de Weerselose vogel- en imkervereniging te verbeteren in het bos, de houtwallen en de omgeving. De rijke historie van het Stift krijgt in de informatie en educatie een plek in digitale omgeving. Door middel van een eigen Stift-app kan de bezoeker ter plekke informatie opzoeken. Voor de jonge bezoeker is er fysieke beleving in het Riddertje Hugo wandelpad weggelegd. Deze wordt ondersteunt door dezelfde app, waar naast laagdrempelige historische informatie ook educatie wordt aangeboden.

Na goedkeuring van alle betrokkenen zal de uitvoering van het plan in de komende jaren gefaseerd plaatsvinden.

Bekijk hier alle nieuwsbrieven omtrent de ontwikkelingen van Het Stift 2030
Bekijk hier alle plannen voor het Stift 2030