Om het unieke erfgoed Het Stift te kunnen beheren, hebben we, geholpen door een aantal partners, een plan geschreven waarin staat waar we met Het Stift in 2030 willen zijn. Dat plan heet ‘Het Visieplan 2030’. In dat plan worden de stappen beschreven die we moeten zetten.

Op 6 november hebben we tijdens en na een (korte) kerkdienst samen met iedereen die ons geholpen heeft dit plan te realiseren, gekeken naar wat er tot nu toe is gerealiseerd. Dat is al heel veel!

Bianca Franceschina, bestuurslid van Natuur en Vogelwerkgroep De Grutto heeft ons een ‘voedselbos’ aangeboden: een stukje van het bos dat rond Het Stift ligt, wordt aangeplant met braam, framboos en andere struiken en gewassen om zo de flora en fauna te verrijken.

Stichting Het Stiftfestival heeft ons een mini-concert aangeboden, dat, aansluitend aan de kerkdienst, op weergaloze wijze werd vertolkt door de 8-jarige (!!) Juliana uit Oekraïne.

Daarna hebben we onder het genot van een hapje en een drankje alles nog eens uitgebreid geëvalueerd. We hebben afgesproken om 10 en 11 maart 2023 tijdens de NL-doet dagen weer een forse stap te gaan zetten!