Er is een begin gemaakt met de nieuwe bestrating rondom het Stiftsplein. De paden zijn verbreed en uitgebreid, waarbij ‘Twentse walen’ zijn gebruikt. Ook wordt er gewerkt aan de verlichting.

Met hulp van vrijwilligers van Vogelvereniging de Grutto en ongeveer 30 kinderen van Jong Nederland Weerselo is de weide bij het voormalig gemeentehuis ingezaaid met wilde bloemenmengsels. Daar is ook een insectenhotel geplaatst dat is gemaakt door leerlingen van het Twents Carmel College locatie Praktijkonderwijs.

De kinderen van Jong Nederland Weerselo hebben uitleg gehad over biodiversiteit in de Stiftsschool. Het bloemenmengsel zaaigoed heeft het Stift van Stichting Broez uit Beuningen mogen ontvangen.

Tijdens de NLdoet-dag op 5 maart jl. zijn er vele kleine plantjes en drie essen in de grond gegaan. Natuurlijk heeft deze aanplant, tijdens de onvoorspelbare Nederlandse zomers, water nodig. De meest dichtbij wonende buren hebben aangeboden hier zorg voor te dragen. Waarvoor natuurlijk onze dank en waardering voor het meedenken! Hopelijk kunnen we gauw genieten van de nieuwe aanplant bij De Stiftswijzer en de wilde bloemen in de weide tussen het bosje op het Stift en het voormalig gemeentehuis.