Geheel passend bij dit jaargetijde, nu alles in de natuur weer begint te ontluiken, is er door Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto een tentoonstelling ingericht in De Stiftswijzer op Het Stift in Weerselo. Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto is opgericht in 1983 en zet zich nu al  decennia lang met tal van vrijwilligers actief in voor de natuur in Noordoost Twente. Het werkgebied van “De Grutto” omvatte oorspronkelijk de kerkdorpen van de voormalige gemeente Weerselo, maar heeft zich in de loop der jaren verder uitgebreid en beslaat nu een groot deel van Noordoost Twente.

De vereniging werd aanvankelijk opgericht om de weidevogels te beschermen tegen de gevolgen van de verdergaande agrarische intensivering op het Twentse platteland. In de loop der tijd zijn de activiteiten zich echter ook steeds meer gaan richten op andere beschermingsaspecten op het platteland, zoals bescherming van de rode lijstsoorten als de huiszwaluw, steen- en kerkuil en de gele kwikstaart. Daarnaast houden de vrijwilligers van “De Grutto” zich bezig met het jaarlijks vervaardigen, plaatsen en controleren van honderden nestkasten, landschapsonderhoud, het verzorgen van lezingen en excursies, bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek van de boerenzwaluw, ringactiviteiten, instandhouding van leefgebieden, deelname aan educatieve doelstellingen, o.a. voor basisschoolleerlingen en natuuractiviteiten voor de jeugd.

De tentoonstelling is nog te zien tot eind april.