Het Stift ligt al een, bijna ongerepte, groene enclave in het Twentse landschap. Natuurlijk vraagt het onderhoud van de gebouwen, de plantsoenen en het overige groen op Het Stift veel tijd en aandacht.

NL-doet op 11 maart
Op 11 maart is er weer de nationale NLdoet dag. Vorig jaar hebben we voor het eerst mee gedaan. Dat was een groot succes en dus willen we dit jaar ook weer meedoen. Op 11 maart willen we met een aantal vrijwilligers Het Stift weer klaar maken voor een nieuw seizoen. Het reguliere onderhoud doen we met een groepje van 6 vrijwilligers. Het zou fijn als we op 11 maart hulp van 4-6 nieuwe vrijwilligers krijgen. We gaan schoonmaak- en opruimwerkzaamheden doen in het groen, in de plantsoenen, aan rijksmonumenten etc. We starten om 09.00 uur en willen om 15.00 uur afsluiten en “er nog een drinken op de goede afloop”. Ook voor een halve dag bent u van harte welkom! U kunt u aanmelden bij: Tijmen van Genderen, 06-31941505 of tijmenvangenderen@gmail.com

Voedselbos
In het kader van Boomfeestdag werden op zaterdag 19 november bomen geplant op Het Stift. In dit geval ging het om de aanleg van een voedselbos, zoals deze aangegeven is in het Visieplan Stift 2030. De organisatie was in handen van de Hervormde Stichting Het Stift Weerselo, samen met de Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto”. De Grutto helpt omdat zijzelf iets willen betekenen in het kader van hun 40-jarig jubileum. De gemeente Dinkelland bekostigt mede het plantgoed op deze locatie. Kwekerij de Transitie begeleidt als voedselbosexpert de activiteiten. Het voedselbos is aangepoot in het bos achter de begraafplaats. Samen met de kinderen van Jong Nederland Weerselo, vrijwilligers van de Grutto en van de Hervormde Stichting Het Stift zijn hazelaars, krentenboompjes, lijsterbessen, gele kornoeljes, meidoorns, tamme kastanjes, rode ribessen en blauwe bosbessen aangepoot.

Mens en dier zullen er in 2023 zeker van gaan smullen!