Het Stift ligt al een, bijna ongerepte, groene enclave in het Twentse landschap. Natuurlijk vraagt het onderhoud van de gebouwen, de plantsoenen en het overige groen op Het Stift veel tijd en aandacht.

NL-doet op 4 en 11 maart
Op 4 en 11 maart hebben we, binnen het kader van NLDoet, Het Stift weer klaar gemaakt voor een “schone” start van het zomerseizoen. We zijn heel blij dat 32 mensen bereid zijn geweest om de handen uit de mouwen te steken en ons te helpen. We hebben het groen rondom Het Stift en het interieur van de Stiftskerk een grondige voorjaars schoonmaakbeurt gegeven. Verder hebben we het Riddertje Hugo pad van verse houtsnippers voorzien. Het Riddertje Hugo pad is een belevenispad, dat jong en oud een mooie wandeling biedt door het <nieuw aangelegde> voedselbos.

We danken alle vrijwilligers voor hun inzet!

Voedselbos
In het kader van Boomfeestdag werden op zaterdag 19 november bomen geplant op Het Stift. In dit geval ging het om de aanleg van een voedselbos, zoals deze aangegeven is in het Visieplan Stift 2030. De organisatie was in handen van de Hervormde Stichting Het Stift Weerselo, samen met de Natuur- en vogelwerkgroep “De Grutto”. De Grutto helpt omdat zijzelf iets willen betekenen in het kader van hun 40-jarig jubileum. De gemeente Dinkelland bekostigt mede het plantgoed op deze locatie. Kwekerij de Transitie begeleidt als voedselbosexpert de activiteiten. Het voedselbos is aangepoot in het bos achter de begraafplaats. Samen met de kinderen van Jong Nederland Weerselo, vrijwilligers van de Grutto en van de Hervormde Stichting Het Stift zijn hazelaars, krentenboompjes, lijsterbessen, gele kornoeljes, meidoorns, tamme kastanjes, rode ribessen en blauwe bosbessen aangepoot.

Mens en dier zullen er in 2023 zeker van gaan smullen!