Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit een aantal vrijwilligers uit de gemeente en de predikant. Leden van het pastoraal team bezoeken (jarige) gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Ook anderen die extra zorg of aandacht nodig hebben door ziekte of verlies kunnen op een bezoek rekenen. Tevens bezoeken zij nieuw-ingekomenen. Leden: ds. Henk Dikker Hupkes, Marjan van Galen (ouderling), Ineke Peddemors, Bob Koorneef, Janke Stoffels, Hem Koek.

Cantorij
De cantorij zingt regelmatig tijdens erediensten, met name in de advents- en veertigdagentijd en bij bijzondere gelegenheden. Repetities op dinsdagavond van 18.30–19.30 uur in de Stiftsschool. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Iassen Raykov, cantor-organist. Zijn email adres is i.raykov@stiftsgemeente.nl

Lectorengroep
De lectoren verzorgen de lezingen uit het Oude Testament en de brieven.
Leden: Ria Huijser (contactpersoon), Ina Bilman, Bob Koorneef, Ineke Peddemors en Janke Stoffels, José Bliek, Henk Procee en Hans ten Haaf.

Liturgiecommissie
De liturgiecommissie evalueert en doet voorstellen voor de liturgie in de zondagse dienst.
Leden: ds. Henk Dikker Hupkes (predikant), lassen Raykov (cantor-organist), Ria Huijser (diaken, tevens leiding lectorengroep), Bob Koorneef en Anneke Nauta.

Oecumenische commissie
Binnen oecumenische commissie werken de Stiftsgemeente en de Sint Remi­gius­parochie samen ten behoeve van in ieder geval:
een oecumenische dienst in de week van gebed voor de eenheid van de christenen, 3e week januari;
– een dodenherdenkingsbijeenkomst op 4 mei (eens in vijf jaar);
– wereldgebedsdag (begin maart).

Leden namens de Stiftsgemeente zijn: Anton Bilman (voorzitter), Tineke Kleine Wiecherink en ds. Henk Dikker Hupkes. Namens de Rooms-katholieke geloofsgemeenschap Heilige Remigius Weerselo: Hans Ganzeboom (secr.), en pastor Constance Janssen-de Ridder.

Commissie ZWO
ZWO staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De commissie kent verschillende activiteiten: verkoop van artikelen uit de derde wereld en van de Zendingskalender; schrijf- of handtekeningenactie; actie in de veertigdagen-tijd.
Leden: Ina Bilman, Ineke Peddemors, Janke Stoffels, Ria Huijser (contactpersoon, diaken).

Redactie Zondagsbrief
Bij toerbeurt wordt de ‘Zondagsbrief’ gemaakt, die elke zondag verschijnt. In dit vouwblad staat de orde van dienst van die zondag; ook worden hierin de liederen afgedrukt, die niet in het Liedboek staan. Tevens wordt er actuele informatie in opgenomen.
Leden: Diny Bolk

Hervormde Stichting het Stift Weerselo
Hervormde Stichting Het Stift Weerselo beheert het onroerend goed (de kerk, de huizen om het Stiftsplein en de school). De kerkrentmeesters vormen samen het bestuur van deze stichting. De stichting wordt bij de verhuur en het onderhoud van de gebouwen ondersteund door makelaar Euverman uit Oldenzaal.
Contactpersonen: Anne Jonker en Ineke Leeuw-Vennegoor, kerkrentmeesters

Iassen Raykov