De kerkenraad bestaat sinds het voorjaar van 2017 uit zeven personen; er zijn verschillende vacatures.

Voorzitter (preses): mw. Marjan van Galen
Secretaris (scriba): mw. Diny Bolk
Predikant: ds. H.C. (Henk) Dikker Hupkes
Ouderlingen: mw. Marjan van Galen en een vacature
Ouderling-kerkrentmeesters: dhr. Anne Jonker en mw. Ineke Leeuw
Diakenen: mw. Didy Groothuis, mw. Ria Huijser en Tineke Kleine Wiecherink

Het dagelijks bestuur (moderamen) bestaat uit ouderling Janny Leeuw (voorzitter), Diny Bolk (secretaris), ds. Henk Dikker Hupkes (assessor) en diaken Didy Groothuis.

Het College van Kerkrentmeesters, Anne Jonker en Ineke Leeuw, werkt samen met Jan Leideman. Hij neemt ook enkele taken op zich.

De kerkrentmeesters gaan over geld, gebouwen, goederen. De diakenen hebben als taken ‘armenzorg’, maatschappelijke ondersteuning, ontwikkelingssamenwerking. De ouderlingen zijn met name belast met het omzien naar de leden, en al het overige.

De manier van werken is vastgelegd in de Plaatselijke Regeling, een soort huishoudelijk reglement. Voor het overige weet de Stiftsgemeente zich gebonden aan de Kerkorde van de PKN.


De dominee stelt zich voor: Onze predikant: H. Dikker-Hupkes

Sinds april 2012 ben ik als predikant (50%) verbonden aan de Stiftsgemeente. Ik vervul het ambt van dienaar van het Woord met veel plezier en grote dankbaarheid, want de gemeenschap rond de Stiftskerk is open en gastvrij. Bovendien vind ik het een voorrecht om op zo’n prachtige plek te mogen werken en wonen. Het grootste deel van de week woon ik in de pastorie op het Stift. Weerselo is mijn eerste gemeente, want ik ben pas op latere leeftijd theologie gaan studeren. Hiervoor werkte ik als redacteur en vele jaren was ik directeur van een stichting, tevens uitgeverij.

Ik ben ervan overtuigd dat Gods Woord een belangrijke boodschap is voor alle mensen. Dat Woord van liefde en vergeving is via Jezus Christus tot ons gekomen. Dat alles kan heel verschillend verstaan worden. Dat mag ook, want mensen zijn verschillend en de tijden veranderen. Het geloof lost niet alles op, maar kan wel richting geven in je leven. Een richting waarvan je ervaart dat die de juiste is, als een soort intern kompas. Ook wie niet van huis uit vertrouwd is met het christelijk geloof, zal behoefte hebben aan verdieping in zijn bestaan en soms vragen hebben over de zin van het leven. Ik sta open voor die vragen; neem gerust contact met mij op.

Oorspronkelijk kom ik uit Loenen op de Veluwe. Het grootste deel van mijn leven heb ik in de stad Utrecht gewoond. Nog steeds woon ik ook daar ook een beetje, want mijn vrouw Laura woont er nog. Zij werkt in Den Haag en reist dagelijks met de trein naar haar werk. Wij zien elkaar nu vooral in het weekend. Ook als ik niet op zondag voorga, ben ik vrijwel altijd maandag t/m woensdag in Weerselo. Wij hebben drie kinderen en sinds kort een kleinkind.

Ik studeerde eerder journalistiek en psychologie in Utrecht. Theologie deed ik in deeltijd, in Kampen en Leiden. In mijn vrije tijd wandel ik graag, ook langere afstanden in het buitenland. Ik lees graag non-fictie, luister naar radio 1 en 4, houd van film, reizen, fotografie, klassieke muziek en blues. Kortom, ik houd van het leven, net als jij.

Met enige regelmaat schrijft ds. Henk Dikker Hupkes een nieuwe bijdrage blog.

Onze predikant: H. Dikker-Hupkes